(*) pola obowiązkowe !
Nr zamówienia internetowego:
(*)
Przedmiot reklamacji:
(*)
Informacje z etykiety:
 
Reklamowany element
Nr z instrukcji montażu lub nazwa elementu:
 
Ilość:
 
Kolor:
 
Opis reklamacji:
(*)
Data zakupu:
(*)
Data montażu:
 
Informacje o reklamacji:
 
Dane zgłaszającego reklamację
Imię:
(*)
Nazwisko:
(*)
Ulica:
(*)
Nr domu / Nr lokalu:
(*) /
Miasto:
(*)
Kod pocztowy:
(*)
Województwo:
(*)
Nr telefonu:
(*)
E-mail:
(*)